Festival Sinsal Logo

Callers

02 Dec 2010
Museo MARCO -

Vigo


12€

Callers

Callers é a voz indiscutible e imprescindible de Sara Lucas e unha marea de atmosferas apuntaladas polo son pantanoso de guitarras procedentes de Nova Orleans. Con Life of Love, o seu novo album, Callers conseguen chegar a un nivel superior no compositivo e a un público máis amplo.

Callers es la voz indiscutible e imprescindible de Sara Lucas y una marea de atmósferas apuntaladas po el sonido pantanoso de guitarras procedentes de Nueva Orleans. Con Life of Love, su nuevo álbum, Callers consiguen llegar a un nivel superior en lo compositivo y a un público más amplio.

JPEG - 95.9 KB