Festival Sinsal Logo

Jane Joyd

25 Jun 2011
Escenario San Antón -

Illa San Simón


25€

+info

Jane Joyd vén de gañar o concurso de maquetas do Festival de Benicásim, o que significa que se estreará entre algunhas das figuras do pop internacional. Elba Fernández, coruñesa detrás de Jane Joyd, non é outra cantautora pop que canta en inglés, a súa proposta bebe das raíces do folk americano para crear a través dunha voz suave, e unha dicción perfecta, pezas profundas que testemuñan o seu gusto polos grandes do xénero. Chega ao Festival Sinsal como outra das novas promesas galegas que se abren camiño no panorama nacional e que cada día teñen máis resonancia, compoñendo unha escena rica e vibrante. Proxectando un longa duración para despopis do verán, Jane Joyd céntrase en presentarse ante o público cun feixe de cancións que a poden levar lonxe.

Jane Joyd acaba de ganar el concurso de maquetas del Festival de Benicásim, lo que significa que se estrenará entre algunas de las figuras del pop internacional. Elba Fernández, coruñesa detrás de Jane Joyd, no es otra cantautora pop que canta en inglés, su propuesta bebe de las raíces del folk americano para crear a través de una voz suave, y una dicción perfecta, piezas profundas que atestiguan su gusto por los grandes del género. Llega al Festival Sinsal como otra de las nuevas promesas gallegas que se abren camino en el panorama nacional y que cada día tienen más resonancia, componiendo una escena rica y vibrante. Proyectando un larga duración para después del verano, Jane Joyd se centra en presentarse ante el público con un puñadop de canciones que la ùeden llevar lejos.

(60532, 2, 0), (60532, 6, 0), (60531, 2, 0), (60531, 6, 0), (60527, 2, 0), (60527, 6, 0), (60525, 2, 0), (60525, 6, 0), (60524, 2, 0), (60524, 6, 0), (60523, 2, 0), (60523, 6, 0), (60522, 2, 0), (60522, 6, 0), (60521, 2, 0), (60521, 6, 0), (60520, 2, 0), (60520, 6, 0), (60519, 2, 0), (60519, 6, 0), (60517, 2, 0), (60517, 6, 0), (60516, 2, 0), (60516, 6, 0), (60513, 2, 0), (60513, 6, 0), (60514, 2, 0), (60514, 6, 0), (60515, 2, 0), (60515, 6, 0), (60512, 2, 0), (60512, 6, 0), (60509, 2, 0), (60509, 6, 0), (60508, 2, 0), (60508, 6, 0), (60507, 2, 0), (60507, 6, 0), (60505, 2, 0), (60505, 6, 0), (60504, 2, 0), (60504, 6, 0), (60503, 2, 0), (60503, 6, 0), (60502, 2, 0), (60502, 6, 0), (60500, 2, 0), (60500, 6, 0), (60493, 2, 0), (60493, 6, 0), (60492, 2, 0), (60492, 6, 0), (60490, 2, 0), (60490, 6, 0), (6011, 2, 0), (6011, 6, 0), (60487, 2, 0), (60487, 6, 0), (60486, 2, 0), (60486, 6, 0),