Festival Sinsal Logo

Tim Olive & Alfredo Costa Monteiro

18 Oct 2010
Fundación Luis Seoane -

A Coruña


Free

Tim Olive naceu en Canadá e comezou na música tocando o baixo eléctrico aos 12 anos interesado polo heavy metal. Posteriormente seguiría por outros camiños, coñecendo o free jazz, a música elctrónica/concreta e a música asiática. Aplicou todo isto ás limitacións do rock e pouco a pouco foron aparecendo formas abstractas a través da improvisación. Alfredo Costa Monteiro acabou os seus estudos de Escultura e Multimedia con Christian Boltanski no ano 1992 na escola de Belas Artes de París, iniciando unha carreira na que destaca o seu interese pola poesía sonora/visual e o son. Xuntos, estes dous inquedos creadores exploran as relacións entre os seus diferentes campos abrindo o espectro á improvisación pura e os límites do son tal e como o entendemos. En xaneiro do 2011, no selo grego Triple Bath, sairá a súa primeira referencia discográfica, 33 Bays.

Tim Olive:

Alfredo Costa Monteiro:

Tim Olive nació en Canadá y comenzó en la música tocando el bajo eléctrico a los 12 años interesado por el heavy metal. Posteriormente seguiría por otros caminos, conociendo el free jazz, la música electrónica/concreta y la música asiática. Aplicó todo esto a las limitaciones del rock y poco a poco fueron surgiendo formas abstractas a través de la improvisación. Alfredo Costa Monteiro acabó sus estudios de Escultura y Multimedia con Christian Boltanski en el año 1992 en la Escuela de Bellas Artes de París, iniciando una carrera en la que destaca su interés por la poesía sonora/visual y el sonido. Juntos, estos dos inquietos creadores exploran las relaciones entre sus diferentes campos abriendo el espectro a la improvisación pura y los límites del sonido tal y como lo entendemos. En Enero del 2011, en el sello griego Triple Bath, saldrá su primera referencia discográfica, 33 Bays.

(60532, 2, 0), (60532, 6, 0), (60531, 2, 0), (60531, 6, 0), (60527, 2, 0), (60527, 6, 0), (60525, 2, 0), (60525, 6, 0), (60524, 2, 0), (60524, 6, 0), (60523, 2, 0), (60523, 6, 0), (60522, 2, 0), (60522, 6, 0), (60521, 2, 0), (60521, 6, 0), (60520, 2, 0), (60520, 6, 0), (60519, 2, 0), (60519, 6, 0), (60517, 2, 0), (60517, 6, 0), (60516, 2, 0), (60516, 6, 0), (60513, 2, 0), (60513, 6, 0), (60514, 2, 0), (60514, 6, 0), (60515, 2, 0), (60515, 6, 0), (60512, 2, 0), (60512, 6, 0), (60509, 2, 0), (60509, 6, 0), (60508, 2, 0), (60508, 6, 0), (60507, 2, 0), (60507, 6, 0), (60505, 2, 0), (60505, 6, 0), (60504, 2, 0), (60504, 6, 0), (60503, 2, 0), (60503, 6, 0), (60502, 2, 0), (60502, 6, 0), (60500, 2, 0), (60500, 6, 0), (60493, 2, 0), (60493, 6, 0), (60492, 2, 0), (60492, 6, 0), (60490, 2, 0), (60490, 6, 0), (6011, 2, 0), (6011, 6, 0), (60487, 2, 0), (60487, 6, 0), (60486, 2, 0), (60486, 6, 0),