Festival Sinsal Logo

Tim Olive & Alfredo Costa Monteiro

18 Oct 2010
Fundación Luis Seoane -

A Coruña


Free

Tim Olive naceu en Canadá e comezou na música tocando o baixo eléctrico aos 12 anos interesado polo heavy metal. Posteriormente seguiría por outros camiños, coñecendo o free jazz, a música elctrónica/concreta e a música asiática. Aplicou todo isto ás limitacións do rock e pouco a pouco foron aparecendo formas abstractas a través da improvisación. Alfredo Costa Monteiro acabou os seus estudos de Escultura e Multimedia con Christian Boltanski no ano 1992 na escola de Belas Artes de París, iniciando unha carreira na que destaca o seu interese pola poesía sonora/visual e o son. Xuntos, estes dous inquedos creadores exploran as relacións entre os seus diferentes campos abrindo o espectro á improvisación pura e os límites do son tal e como o entendemos. En xaneiro do 2011, no selo grego Triple Bath, sairá a súa primeira referencia discográfica, 33 Bays.

Tim Olive:

Alfredo Costa Monteiro:

Tim Olive nació en Canadá y comenzó en la música tocando el bajo eléctrico a los 12 años interesado por el heavy metal. Posteriormente seguiría por otros caminos, conociendo el free jazz, la música electrónica/concreta y la música asiática. Aplicó todo esto a las limitaciones del rock y poco a poco fueron surgiendo formas abstractas a través de la improvisación. Alfredo Costa Monteiro acabó sus estudios de Escultura y Multimedia con Christian Boltanski en el año 1992 en la Escuela de Bellas Artes de París, iniciando una carrera en la que destaca su interés por la poesía sonora/visual y el sonido. Juntos, estos dos inquietos creadores exploran las relaciones entre sus diferentes campos abriendo el espectro a la improvisación pura y los límites del sonido tal y como lo entendemos. En Enero del 2011, en el sello griego Triple Bath, saldrá su primera referencia discográfica, 33 Bays.